Krzysztof Gdawiec
Wersja polska English version

Wprowadzenie do technologii HDR

Opis przedmiotu

Laboratorium:
III rok INF Inż (PGK1) — poniedziałek 8:00-9:30 sala B101A
III rok INF Inż (PGK2) — poniedziałek 9:45-11:15 sala B101A

Zajęcia poświęcone będą podstawom technologii HDR (ang. High Dynamic Range). Główne tematy poruszane na zajęciach to:

 • podstawowe informacje o świetle, ludzkim układzie wzrokowym i przestrzeniach kolorów,
 • przetwarzanie obrazów,
 • potok HDR,
 • akwizycja i zapis obrazu HDR,
 • mapowanie tonów dla obrazów,
 • zarządzanie kolorami w mapowaniu tonów,
 • operatory rozszerzania,
 • renderowanie danych HDR w OpenGL,
 • oświetlenie bazujące na obrazie.

Zasady panujące na zajęciach oraz zaliczenie

Warunkiem zaliczenia zajęć jest pozytywna ocena z projektu.

Ogólne uwagi odnośnie zajęć:

 • każdy pracuje nad zadaniami samodzielnie,
 • dozwolone jest douczanie się nawzajem oraz dzielenie się informacjami; za informacje nie uznaje się cudzego kodu, więc kopiowanie kodu jest traktowane jako oszustwo,
 • należy przestrzegać zasad uczciwości akademickiej,
 • wszelkie próby oszustwa, np. oddawanie cudzego kodu, skutkują brakiem zaliczenia przedmiotu.

Uwagi dotyczące projektu:

 • nad projektem można pracować samodzielnie lub w zespołach (maksymalnie trzy osoby w zespole),
 • język programowania i/lub silnik — dowolny,
 • w kodzie projektu należy umieszczać komentarze ułatwiające zrozumienie kodu osobie z ,,zewnątrz'',
 • jakość kodu (czytelność, odpowiednie nazwy zmiennych i funkcji itp.) będzie miała wpływ na ocenę,
 • do każdego projektu powinien być dołączony opis (czego projekt dotyczy, czy i jakie elementy HDR zostały wykorzystane, możliwości programu, opis obsługi, użyte dodatkowe biblioteki); szablon ze strukturą dokumentu z opisem projektu: szablon.pdf, szablon.tex
 • kompletny projekt (kod źródłowy + wszystkie pliki potrzebne do kompilacji, opis projektu w pliku pdf, wersja wykonywalna) w postaci archiwum zip lub 7z należy przesłać/dostarczyć do prowadzącego do 23:59:59 12.06.2023; struktura katalogów w archiwum powinna być następująca:
  • bin — katalog z wersją wykonywalną projektu,
  • doc — katalog z plikiem pdf z opisem oraz inne pliki prezentujące projekt,
  • src — katalog ze źródłami, bibliotekami potrzebnymi do kompilacji itp.,
 • oddanie projektu w terminie późniejszym niż wymieniony w poprzednim punkcie, ale nie później niż 23:59:59 09.07.2023, skutkuje obniżeniem oceny projektu o 0,5 stopnia,
 • oddanie projektu w terminie późniejszym niż wymieniony w poprzednim punkcie skutkuje obniżeniem oceny projektu o 1 stopień,
 • ostateczny termin oddania projektów to 23:59:59 15.09.2023, po tym terminie projekty nie będą przyjmowane,
 • nie ma możliwości przesunięcia ostatecznego terminu oddawania projektów.