Krzysztof Gdawiec
Wersja polska English version

Curriculum Vitae

Dane personalne

Imię i nazwisko: Krzysztof Gdawiec
Data urodzenia: 13.07.1980
Miejsce urodzenia: Tarnowskie Góry
Narodowość: polska

Edukacja

Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie informatyka (24.04.2018)
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska
Tytuł osiągnięcia: Iteracyjne metody generowania estetycznych wzorów
 
Stopień doktora nauk technicznych w zakresie informatyki (18.05.2010)
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Tytuł rozprawy: Lokalna analiza fraktalna w rozpoznawaniu obiektów dwuwymiarowych pdf
Promotor: prof. dr hab. inż. Wiesław Kotarski
 
Studia doktoranckie z matematyki (2005-2009)
Instytut Matematyki
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 
Tytuł magistra matematyki o specjalności informatyka (17.06.2005)
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Tytuł pracy: Silna wersja twierdzenia o rekurencji uniwersalnej
Promotor: dr Andrzej Biela
 
Tytuł technika elektryka o specjalności elektrotechnika przemysłowa (2000)
Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Tarnowskich Górach
Tytuł pracy: Silnik komutatorowy jednofazowy szeregowy prądu przemiennego
Promotor: mgr inż. Leszek Grzenia

Doświadczenie zawodowe

12.2019-obecnie
profesor uczelni
Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski
10.2010-11.2019
adiunkt
Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski
10.2009-09.2010
asystent
Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski

Członkostwo

ACM Special Interest Group on Computer Graphics (SIGGRAPH)
Polskie Towarzystwo Matematyczne (PTM)

Recenzent dla czasopism

Recenzent na konferencjach

Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems (ACIIDS 2024): Special Session on Machine Learning Algorithms in Theory and Practice
International Conference on Nonlinear Analysis and Applications (ICNAA 2022)
28th and 29th Pacific Conference on Computer Graphics and Applications (PG 20+21)
International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision (WSCG 2017, 2018, 2019)
IEEE International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA 2017)
Systemy Inteligencji Obliczeniowej (SIO 2014)

Komitety programowe konferencji

29th International Conference on 3D Web Technology (Web3D 2024)
International Conference on Nonlinear Analysis and Applications (ICNAA 2024)
International Conference on Computer Graphics Theory and Applications (GRAPP 2024, 2025)
International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision (WSCG 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
International Symposium on Visual Computing (ISVC 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
International Symposium on Computer Science and Intelligent Controls (ISCSIC 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
International Conference on Materials, Computer Engineering and Education Technology (MCEET 2020)
International Conference on Information Science and Technology (IST 2017)
International Conference on Computer Science and Applications (CSA 2016)
International Conference on Computer Science and Mechanical Automation (CSMA 2016)
International Conference on Information Technology and Applications (ITA 2016)

Dodatkowe umiejętności

Znajomość języków programowania: C++, C#, Java, Processing, Python
Znajomość biblioteki OpenGL i języka GLSL
Znajomość środowisk obliczeniowych i matematycznych: Matlab, Mathematica
Znajomość systemu składu tekstu LaTeX

Zainteresowania

Fraktale i ich zastosowania w grafice komputerowej, rozpoznawaniu obrazów
Grafika komputerowa
Modelowanie geometryczne
Programowanie
Tworzenie gier

Hobby

Bilard, koszykówka, łamigłówki logiczne