Krzysztof Gdawiec
Wersja polska English version

Curriculum Vitae

Dane personalne

Imię i nazwisko: Krzysztof Gdawiec
Data urodzenia: 13.07.1980
Miejsce urodzenia: Tarnowskie Góry
Narodowość: polska

Edukacja

Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie informatyka (24.04.2018)
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska
Tytuł osiągnięcia: Iteracyjne metody generowania estetycznych wzorów
 
Stopień doktora nauk technicznych w zakresie informatyki (18.05.2010)
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Tytuł rozprawy: Lokalna analiza fraktalna w rozpoznawaniu obiektów dwuwymiarowych pdf
Promotor: prof. dr hab. inż. Wiesław Kotarski
 
Studia doktoranckie z matematyki (2005-2009)
Instytut Matematyki
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 
Tytuł magistra matematyki o specjalności informatyka (17.06.2005)
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Tytuł pracy: Silna wersja twierdzenia o rekurencji uniwersalnej
Promotor: dr Andrzej Biela
 
Tytuł technika elektryka o specjalności elektrotechnika przemysłowa (2000)
Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Tarnowskich Górach
Tytuł pracy: Silnik komutatorowy jednofazowy szeregowy prądu przemiennego
Promotor: mgr inż. Leszek Grzenia

Doświadczenie zawodowe

10.2010-obecnie
adiunkt
Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski
10.2009-09.2010
asystent
Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski

Członkostwo

ACM Special Interest Group on Computer Graphics (SIGGRAPH)
Polskie Towarzystwo Matematyczne (PTM)

Recenzent dla czasopism

Recenzent na konferencjach

26th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision (WSCG 2018)
2017 IEEE International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA 2017)
25th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision (WSCG 2017)
Systemy Inteligencji Obliczeniowej 2014 (SIO 2014)

Komitety programowe konferencji

2017 International Symposium on Computer Science and Intelligent Controls (ISCSIC 2017)
The 2017 International Conference on Information Science and Technology (IST 2017)
3rd Annual International Conference on Computer Science and Applications (CSA 2016)
2nd International Conference on Computer Science and Mechanical Automation (CSMA 2016)
3rd International Conference on Information Technology and Applications (ITA 2016)

Dodatkowe umiejętności

Znajomość języków programowania: C/C++, C#, Java, Processing, Python
Znajomość biblioteki OpenGL i języka GLSL
Znajomość środowisk obliczeniowych i matematycznych: Matlab, Mathematica
Znajomość systemów operacyjnych: Windows, Linux
Znajomość systemu składu tekstu LaTeX

Zainteresowania

Fraktale i ich zastosowania w grafice komputerowej, rozpoznawaniu obrazów
Grafika komputerowa
Modelowanie geometryczne
Programowanie

Hobby

Bilard, koszykówka, łamigłówki logiczne