Krzysztof Gdawiec
Wersja polska English version

Referaty

Konferencje

Seminaria

Seminarium Instytutu Informatyki (Uniwersytet Śląski)

Seminarium Zakładu Modelowania i Grafiki Komputerowej (Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski)

Seminarium Zakładu Informatyki (Instytut Matematyki, Uniwersytet Śląski)

Seminarium Zakładu Telewizji (Instytut Radioelektroniki, Politechnika Warszawska)

Seminarium Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych (Politechnika Warszawska)