Krzysztof Gdawiec
Wersja polska English version

Wprowadzenie do shaderów

Opis przedmiotu

Wykład:
III rok INF Inż (PGK) — czwartek 11:30-13:00 (co dwa tygodnie), sala B-110

Laboratorium:
III rok INF Inż (PGK1) — wtorek 08:00-09:30 (co dwa tygodnie), sala B-105
III rok INF Inż (PGK2) — wtorek 08:00-09:30 (co dwa tygodnie), sala B-105

Zajęcia poświęcone będą programowaniu grafiki z użyciem shaderów. Do celów prezentacyjnych wykorzystana zostanie biblioteka OpenGL w profilu rdzennym wraz z językiem GLSL. Główne tematy poruszane na wykładach to:

 • historia OpenGL i GLSL,
 • programowalny potok graficzny,
 • maszyna stanów, wskazówki, obsługa błędów,
 • wprowadzenie do GLSL,
 • praca z profilem rdzennym,
 • używanie shaderów w OpenGL,
 • VAO, VBO i indeksowane tablice wierzchołków,
 • macierze: modelu, widoku, projekcji,
 • usuwanie powierzchni niewidocznych,
 • oświetlenie (modele źródeł światła, BRDF, modele oświetlenia),
 • obliczanie wektorów normalnych,
 • cieniowanie,
 • teksturowanie,
 • tekstury proceduralne,
 • funkcje szumu,
 • mapowanie alfa,
 • billboarding,
 • shadery geometrii,
 • shadery tesselacji,
 • shadery obliczeniowe,
 • zapytania,
 • transformacja sprzężenia zwrotnego.

Zasady panujące na zajęciach oraz zaliczenie

Warunkiem zaliczenia zajęć jest pozytywna ocena z projektu zaliczeniowego.

Ogólne uwagi odnośnie zajęć:

 • każdy pracuje nad zadaniami samodzielnie,
 • dozwolone jest douczanie się nawzajem oraz dzielenie się informacjami; za informacje nie uznaje się cudzego kodu, więc kopiowanie kodu jest traktowane jako oszustwo,
 • należy przestrzegać zasad uczciwości akademickiej,
 • wszelkie próby oszustwa, np. oddawanie cudzego kodu, skutkują brakiem zaliczenia przedmiotu.

Uwagi dotyczące projektu zaliczeniowego:

 • projekt powinna stanowić prosta gra, np. endless runner,
 • projekty można wykonywać pojedynczo lub w zespole dwuosobowym,
 • każdy projekt może być wykonany z wykorzystaniem dowolnego silnika gier lub profilu rdzennego biblioteki OpenGL, nie wolno korzystać z profilu kompatybilnościowego,
 • projekty wykonane z wykorzystaniem OpenGL będą wyżej ocenione jak analogiczne projekty z wykorzystaniem silnika gier,
 • ocena projektu będzie zależała od typu grafiki (2D — 3, 3.5; 3D — 4, 4.5, 5) oraz ilości elementów OpenGL wykorzystanych w projekcie,
 • algorytmy używane w projekcie powinny być zaimplementowane w taki sposób, aby działały w rozsądnym czasie,
 • w kodzie projektu należy umieszczać komentarze ułatwiające zrozumienie kodu osobie z ,,zewnątrz'',
 • jakość kodu (czytelność, odpowiednie nazwy zmiennych i funkcji itp.) będzie miała wpływ na ocenę,
 • do każdego projektu powinien być dołączony opis (czego projekt dotyczy, możliwości programu, opis obsługi, użyte dodatkowe biblioteki); szablon ze strukturą dokumentu z opisem projektu: szablon.pdf, szablon.tex
 • kompletny projekt (kod źródłowy + wszystkie pliki potrzebne do kompilacji, opis projektu w pliku pdf, wersja wykonywalna) w postaci archiwum zip lub 7z należy przesłać/dostarczyć do prowadzącego do 23:59:59 24.01.2023; struktura katalogów w archiwum powinna być następująca:
  • src — katalog ze źródłami, bibliotekami potrzebnymi do kompilacji itp.,
  • bin — katalog z wersją wykonywalną projektu,
  • doc — katalog z plikiem pdf z opisem oraz inne pliki prezentujące projekt,
 • oddanie projektu w terminie późniejszym niż wymieniony w poprzednim punkcie, ale nie później niż 23:59:59 14.02.2023, skutkuje obniżeniem oceny projektu o 0,5 stopienia,
 • oddanie projektu w terminie późniejszym niż wymieniony w poprzednim punkcie skutkuje oceną niedostateczną w pierwszym terminie oraz obniżeniem oceny w drugim terminie o 1 stopnień,
 • projekty na ocenę w drugim terminie można przesyłać do 23:59:59 07.03.2023,
 • nie ma możliwości przesunięcia ostatecznego terminu oddawania projektów.